UE project information

EU Projects in realisation

Szczegóły dotyczące projektu

EQUIQO Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Internacjonalizacja EQUIQO – ekspansja polskiej jakości usług IT na rynki zagraniczne” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Celem projektu jest realizacja wizji Spółki EQUIQO jako polskiego lidera outsourcingu usług programistycznych.
Planowanym efektem realizacji projektu jest zbudowanie rozpoznawalności marki EQUIQO na rynkach zagranicznych.

Wartość projektu: 966.372,00 PLN

Wkład Funduszu Europejskiego: 739.922,94 PLN

Let's talk


Call us at
Find us on

© Equiqo all rights reserved
UE project information

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu pt. „Internacjonalizacja EQUIQO – ekspansja polskiej jakości usług IT na rynki zagraniczne” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.